~CATMARK~

~~~ SlowBlog om att kommunicera och leva ~~~

Vidga vyerna - och håll i dig!

Kategori: Allmänt

Jag brukar uppmuntra till att bredda kontakter, att gå utanför sin grupp och då också se en större helhet.
Men. Ett stort men.

Priset man betalar för att man rör sig mellan olika grupper är att man därmed inte tillhör någon av dem. Vilket kan resultera i utanförskap och stress över att inte mäkta med att sätta sig in allt i respektive grupp (kunskapsområde/ bransch/ intressesfär). Följden kan också bli att man blir bemött som mindre vetande (läs idiot) och/ eller får en tydlig markering att man ska hålla sig utanför.

Hur kommer man förbi nackdelarna? Ja, säg det.
Man måste kanske helt enkelt stå ut. På två sätt.
-- Orka, med allt som det medför.
-- Vara annorlunda, tillsammans med en och annan till.

Det finns så uppenbara fördelar. Att förstå sammanhang, inse risker, se möjligheter, vara kreativ och helt enkelt se framtiden!
Solitär

Kategori: Allmänt

Motsägelsefullt idag.

Det talas mycket om gemenskap och delaktighet, men detta är i praktiken bara snack för att vinna sociala poäng. Ytliga uttryck som ser fantastiska ut, men ekar ihåliga.

Få lever upp till dem.

Det som hyllas i praktiken är idol-inriktat. Individen som är stark, syns och hörs, blir kändis och godkänd. Innehållet behöver det inte vara så mycket med.

Numera ingår man i den sociala gemenskapen genom att skärma av sig. Genom att vara en solitär.


.