~CATMARK~

~~~ SlowBlog om att kommunicera och leva ~~~

Sverige är värt att försvara!

Kategori: Allmänt

Hotbilden mot Sverige förändras. Och det är ett verkligt hot, inte nåt Långtbortistan.
En del av detta hot är okunskapen hos den svenska befolkningen.

Alla ni därute som har insikten om att Sverige måste försvaras - vi måste hjälpas åt.

Jag kör en SWOT på detta (i omvänd ordning för logikens skull):

HOT
Problem: Okunskap. Sveriges befolkning är ovetande/okunnig, vilket beror på ej tillräcklig rapportering i media, samt nonchalans från politiker. Finns också en naiv övertygelse om att världsfred kommer att inträffa.

Detta resulterar i: Partier i riksdag o regering nedprioriterar eller direkt motarbetar ett skydd av Sverige. Allmänheten ointresserad, andra frågor blir viktigare, vilket avspeglas i framröstade politiker, vilket uppmuntrar röstfiske och ytlighet.

Innebär att ett idag redan svagt försvar kommer att bli ännu svagare. Åtminstone i relation till hur omvärlden förändras. Satsningar som i verkligheten är neddragning, ingen lyssnar på konsekvensrapporter från FM mm. FM är fenomenala på kommunikation. Tyvärr lätt för skeptiker att säga att de talar i egen sak.

Ingen lyssnar på FM, FOI, SÄPO och deras varningar. Behandlas som om de finns på en annan planet.

MÖJLIGHETER
Problemlösning: Strategiskt beteende. Vi har som enskilda engagerade personer möjlighet att dra vårt strå till stacken för att öka kunskapen hos vanliga människor och därmed politiker. Mycket mer uppmärksamhet måste till i media och andra forum/kanaler för att öka medvetenheten.

Budskap: Sverige är värt att försvaras! Med tydligt budskap och exempel ur verkligheten (historia, fakta, siffror etc) och sakliga argument, blir det trovärdigt.

Inte sjunka ned till sandlådenivå i diskussioner, även om man blir galen ibland på idiotin som dyker upp. Beklaga istället att de tyvärr inte tycker att Sverige är värt att försvara. Ta upp motiv till varför landet måste försvaras.

Ett starkt försvar behövs för att värna om demokrati och människors lika värde.

Historia: Vi har krig i världen hela tiden, vi har slagits så länge människan funnits. Behöver påminnas om att Estland/Lettland/Litauen blev fria nyss, på 90-talet. Att Gotland var ryskt för bara några generationer sen. Viktigt att relatera till konkreta platser, händelser, personer så kommer det närmare än att säga "på 1800-talet", det låter som stenåldern...

Psykologiskt: Påminn om att på alla nivåer gäller att uppvisande av styrka motverkar risken för överfall.
- En person som utstrålar styrka minskar risken för överfall (vetenskapliga tester etc).
- Utstrålar man självsäkerhet i yrkeslivet ökar möjligheter till avancemang och ledarskap.
- Signaleffekt i försvar säger "Detta är vårt territorium, håll er borta!" ex vad Gotland ska signalera.

SVAGHETER
Varför når inte kunskapen ut? Vi är många som brinner för detta av olika anledningar. Insikt, kunskap och mer.
En av svagheterna har vi med oss sedan 40.000 år tillbaka. Vi tillhör våra klaner. Vårt grundläggande beteende av nödvändigheten att tillhöra en grupp för att överleva finns kvar. Lika starkt. Vi ser det överallt. Gäng eller föreningar som vill gott.

Vi är också en klan. Försvarsnördar som diskuterar mest med varandra och håller ihop. Visst finns det enstaka linor mellan försvarsklanen, politikerklanen och medieklanen som ex Wiseman, Skipper, Annika N Christensen och Mikael Holmström.

Men det räcker inte.

Jag upplever att Sverige just nu är i ett "MYS-läge".
Mjäkighet - politiker tar inte ställning för någonting i praktiken. I floskler ja, i verkligheten, nej.
Ytlighet - medias rapportering inte på djupet med konsekvenser.
Strutsbeteende - allmänheten struntar i varningssignaler.

Det räcker inte med djup kunskap, det räcker inte ens att "informera" envägs om den.
Man måste nå fram och engagera.

Rapporteringen i media blir bättre om ex Ukraina. Men många använder Putin-fraser, och understödjer därmed propagandan.
Och det saknas fortfarande en aspekt. Den viktigaste: Kopplingen mellan omvärlden och Sverige.
Sverige påverkas vare sig vi vill eller inte!
Vi har ett hot mot Sverige.

STYRKOR
Vi kan hjälpas åt att bygga en bro via politiker, media och försvarskunniga för att nå ut till medborgarna.

Kunskapen finns. Engagemanget finns. Vi är många. Vi är olika. Olika bakgrund. Olika personligheter. Olika åldrar. Olika kontaktnät. Det ger en bredd som är bra när man ska nå ut.

STRATEGI
Frågan är HUR når vi ut? Hur bygger vi den där bron? Gå utanför den egna försvarsklanen då och då. Skapa kontakt. Via flera kanaler, på flera plan.

- Via media. På klassiskt sätt för org m fl pressmeddelanden mm. Via Twitter. SVT och övriga public service har förhoppningsvis fortfarande en strävan att vara seriösa. Men ta inte i för mycket, då blir effekten motsatt, man blir lätt avfärdad som både det ena och andra... Eller vad säger ni - media? Hoppas media aldrig glömmer att de är en viktig del av att hålla Sveriges befolkning informerad om vad som händer - på djupet - inte för att få "kändis-poäng" eller ytlig "klick-vinst".

- Via regionala, lokala politiker. Rikspolitiker kan vara svåra att nå fram till.

- Via personliga kontakter. Fundera på vilka ni känner gm jobb eller privat. Politiker, opinionsbildare, journalister, engagerade människor.

Och i alla kontakter: Om det går är det bra med möten IRL. Att se varandra i ögonen får inte glömmas bort. Det är en viktig del i kontakter för att verkligen nå fram.

- Genom att skapa uppmärksamhet med olika aktiviteter, som ex att fortsätta #FörsvarsTweetUp med ojämna mellanrum, och annat.

BUDSKAP :  SVERIGE ÄR VÄRT ATT FÖRSVARA!

Ett gemensamt budskap som vi alla har med oss.

Försvara demokratin och människors lika värde. Sverige är ett öppet och tillåtande samhälle, jämfört med de allra flesta länder idag. Det är viktigt att behålla och utveckla.
Att blunda för vad som händer runt omkring oss är ansvarslöst.